Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2LOP6 Ledelse, organisasjon og endring (LOP6)

Ledelse, organisasjon og endring (LOP6)
Back Tilbake
Kode
2LOP6
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Knut Brostrup Müller/Trine Løvold Syversen
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Sentrale temaer for emnet vil være:

 • ledelsens oppgaver og roller i arbeidet med utvikling av forretningside, mål og strategier for organisasjonen
 • strategisk analyse og strategiske prosesser i tilknytning til omstillings- og endringsarbeid i organisasjoner
 • strategier for rekruttering, utvikling og mobilisering av kompetanse i relasjon til de mål og oppgaver organisasjonen står overfor
 • ulike metoder og framgangsmåter i omstillings- og endringsarbeid og betingelser for en hensiktsmessig bruk av dem
 • organisasjonsutvikling som en allmenn og humanistisk orientert endringsmetode
 • endringsarbeid organisert som prosjekt; arbeidsform og ledelse
 • styring og ledelse av endringsprosesser - endringsledelse
 • belastninger på og reaksjoner fra den enkelte i arbeidet med omstillinger - motstand mot forandring og ulike typer motstand
 • innovasjon, organisasjonslæring og kunnskapsdeling i organisasjoner
 • arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i organisasjoner
 • utvikling, produksjon og salg av tjenester - en helhetlig modell for serviceledelse; hvordan utvikle en markeds- og serviceorientert virksomhet?
Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i:

 • utvikling og endring av strategier og mål i organisasjonen
 • ulike typer omstillings- og endringsarbeid
 • ledelse av omstillings- og endringsarbeid
 • kjennskap til og øvelse i ulike metoder for praktisk endringsarbeid
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning i plenum, gruppearbeid og oppgaveseminar.

Forkunnskaper

 


Arbeidskrav

 

Eksamensform

Innlevering av et individuelt, skriftlig arbeid over tre dager.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L