Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > Innovasjonsdidaktikk

Innovasjonsdidaktikk

Back Tilbake
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
1. semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingrid Tvete
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet skal fremme kompetanse og refleksjon om hva entreprenørskap og entreprenøriell læring er, demonstrere og utvikle innovative og entreprenørielle arbeidsformer og bidra til systematisk erfaringsdeling i forhold til undervisningsformer som fremmer anvendt kompetanse om innovasjon og nyskapning.

Vi forventer at deltakerne på studiet bidrar til å fremme og videreutvikle en undervisningspraksis basert på innovative entreprenørielle metoder i sine fagmiljø gjennom erfaringsdeling og diskusjoner om undervisningsformer og læringsutbytte.

Emnet legger vekt på formidling av didaktiske perspektiver på undervisning knyttet til handlingskompetanse og utprøvde eksempler på dette i høgere utdanning. Dette skal følges opp av seminarvirksomhet rettet mot erfaringsdeling og refleksjoner samt praktisk utprøving.

Hva man legger i begrepene ”innovasjon” og ”entreprenørskap” vil variere ut fra faglig ståsted, og dette vil også legge føringer på tilnærmingen til en undervisning som skal fremme slik kompetanse. Nettopp dette mangfoldet i både bakgrunn og tilnærming vil kunne gi grobunn for diskusjoner om hvordan entreprenørskap og innovasjon skal utvikles og forankres i undervisningen.

Bidragsytere til studiet vil ha erfaring fra forskning og undervisning på innovasjon og entreprenørskap i høgere utdanning i et nordisk perspektiv.


Læringsutbytte

Læringsutbytte:

  • Deltakerne skal ha kjennskap til entreprenørskap og innovasjon i utdanning innebærer for respektive fagfelt.
  • Deltakerne skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg som legger til rette for å fremme kunnskap om og vilje til innovasjon og nyskapning hos studentene.
  • Deltakerne skal kunne reflektere over bruken av didaktiske verktøy i undervisningen og vurdere disse i forhold til å utvikle praksisrelevante undervisningsopplegg.Emne er valgbart for
Kandidater på førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark og andre høgskoletilsatte i faglige stillinger.
Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav knyttet til emnet.

Arbeidskravet er en praktisk undervisningsoppgave hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere et innovativt eller entreprenørielt undervisningsopplegg.


Eksamensform

Eksamen består av et refleksjonsnotat med utgangspunkt i arbeidskravet.

Omfang ca 3000 ord.


Tillatte hjelpemidler

Hjemmeeksamen – alle hjelpemidler tillatt.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L