Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > REISWEB Reiseliv på web - markedsføring av destinasjoner ved hjelp av lyd og bilde

Reiseliv på web - markedsføring av destinasjoner ved hjelp av lyd og bilde
Back Tilbake
Kode
REISWEB
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
8 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler følgende deler;

  • metodiske refleksjoner om bruk av levende bilder til å markedsføre reiselivsdestinasjoner
  • digital video
  • praktisk produksjon: research, manus, opptak, redigering, presentasjon (bruk av kamera, stativ, lys, mikrofoner, redigeringssytemer
  • komprimering og distribusjon av video på web.
Læringsmål

Studentene skal:

  • Forstå hvordan noen av filmens ulike fortellermåter kan brukes i en reiselivssammennheng
  • Lære seg bruk av DV-kamera og redigeringsprogram for lyd og bilde
  • Kunne lage en enkel videoproduksjon
  • Kunne mestre komprimeringsteknikker og distribusjon av video på web
Undervisnings- og læringsmetode

Bl.a. forelesninger, seminarer, oppgaver, feltarbeid, veiledning.Undervisning gis i form av introduksjonsforelesninger, intensive workshops, veiledning i forhold praktiske produksjoner og evaluering av studentarbeid. Studentene må påregne en forberedende researchperiode.

Forkunnskaper

Fullført 1. år av Bachelorstudiet i reiseliv eller tilsvarende.


Eksamensform

Emnet avsluttes med innlevering og evaluering av en større produksjon. Studenten leverer mastertapen og en skriftlig besvarelse som forsvares i en muntlig prøve. Oppgaven inngår i Bachelor-mappen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L