Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRL12 Utvikling og ledelse av reisemål - fordypning 2

Utvikling og ledelse av reisemål - fordypning 2
Back Tilbake
Kode
BRL12
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Dag Ørjansen
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Modulen er en av de to fordypningsmulighetene på Bachelor i reiseliv. Studentene må fortsette på den samme fordypningen i 6. semester. Fordypningskursene vil gi et godt grunnlag for videre studier, som for eksempel en mastergrad.

Strukturelle endringsprosesser Strategisk planlegging og strategisk ledelse Nettverksbygging og forhandlingsteknikk Offentlig planlegging med særlig vekt på steds- og næringsutvikling Spesielle problemfelt knyttet til reiselivsutvikling

Modulen knyttes opp mot et case.

Læringsmål

Modulen skal sette studentene i stand til å vurdere et reiselivssteds utviklingsmuligheter og å utforme strategiske planer med handlingsprogram som en ramme for utviklingsarbeid.

Modulen skal primært vinkles mot stedet som reisemål og samspillet mellom stedet og enkeltprodusentene i reiselivet.


Eksamensform

Obligatoriske oppgaveløsninger som vurderes til godkjent/ikke godkjent. En ukes hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

J R Brent Ritchie & G I Crouch : “The Competitive Destination: A sustainable tourism perspective”, CABI Publications 2005

I Kompendium (kjøpes Storkopi)

  • Kompendium 1 med artikler som omfatter samfunnsfaglige emner
  • Kompendium 2 med artikler fra kvalitetsledelse, samarbeid og reisemålsmarkedsføring

Disse kompendiene produseres i dag og skal ikke endres

  • 3 EU rapporter om Quality tourism - case rural tourism, case coastal tourism and case urban tourism.. Disse tar studentene ned fra nettet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L