Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRLINTER Interpretasjon i reiselivet - formidling til de reisende

Interpretasjon i reiselivet - formidling til de reisende
Back Tilbake
Kode
BRLINTER
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Thor Flognfeldt jr.
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formidling til reisende blir et stadig mer spennende fagfelt. Dette emnet skal vise

  • Hvordan fagfeltet Interpretation er utviklet de siste årene
  • Hvorfor slik formidlingssystematikk bør bygges opp - også praktisk og med hjelp av ulik teknologi
  • Hvordan slik systematikk kan bygges opp ulike måter, med ulike midler og overfor ulike grupper av besøkende
  • Hvis krav det bør kunne settes til formidlingen og til formidlerne
  • Hvordan formidling kan legges inn i en strategisk utviklingsprosess
Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil bli lagt opp som 5 samlinger innenfor ulike delemner. med gruppearbeid (/individuelt arbeid i mellomperiodene. Hver samling inneholder forelesninger, gruppearbeid og i stor grad "produkt-besøk". Rapporter med oppgaver som leveres i elektroniske mapper vil være den viktigste arbeidsformen.

Bygges opp om fem delemner med gruppeinnleveringer på nett (mapper).

Caseorientert undervisning innenfor:

  • Verbal formidling herunder fagbasert guiding
  • Skilting og utstillinger med bruk av ulike formidlingsmedier
  • Oppbygging av natur- og kulturstier
  • Utvikling av reisehåndbøker og web-sider
  • Interpretasjon som strategifelt
Forkunnskaper

Emnet er kun for reiselivsstudenter som har fullført studieår/årsenhet i reiseliv

Emne er valgbart for
Valgemne for studenter på Bachelor i reiseliv. Naturbruks- og kulturstudenter, kultur- og naturforvaltere og tilsatte i reiselivsforetak. Personer som ønsker å etablere småskala natur- og kulturprodukter i reiselivet. Guider og museumsansatte og andre "yrkesformidlere".
Eksamensform

Evaluering av 5 arbeidskrav i mappe og gruppeeksamen over en uke. Mappe og gruppeeksamen teller likt. Karakter justeres etter muntlig eksamen med forsvar av mappe, gruppeeksamen og pensumoverhøring.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L