Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > RLSPL Prosjektledelse - RLS

Prosjektledelse - RLS
Back Tilbake
Kode
RLSPL
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Hans Holmengen/Bent Kure
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Prosjektledelse Gruppe- og teamprosesser Event Management Kontrakter og forhandlinger Prosjektets økonomi Mål, planlegging, gjennomføring og oppfølging. PC-basert prosjektverktøy.

Læringsmål

Studentene skal gjennom studiet gis kunnskap om og forståelse for vesentlige sider ved prosjekt som arbeidsform. De skal også tilegne seg ferdighet i anvendelser av metoder for planlegging og oppfølging av prosjekter. Etter endt kurs skal studentene kunne delta i prosjektarbeid i ulike virksomhetstyper med lederansvar og/eller som prosjektmedarbeider.

Undervisnings- og læringsmetode

Fagstoffet vil bli presentert gjennom forelesninger og dagsseminarer. Eksterne forelesere vil presentere sine erfaringer fra konkrete prosjekter. Det vil bli gitt øvingsoppgaver underveis i kurset.

Forkunnskaper

Det kreves at de fire første semestrene i Bachelor i Reiseliv og Bachelor i Kulturprosjektledelse er fullført.

Emne er valgbart for
Studenter på Bachelor i Kulturprosjektledelse og Bachelor i Reiseliv
Arbeidskrav

Studentene leverer inn to innleveringsoppgaver i første del av kurset. Det vil også være prosjektarbeid knyttet til opplæring i bruk av PC-verktøy. Alle oppgaver løses i grupper på 3-5 studenter. Kurset avsluttes med gruppeeksamen over en uke med 3-5 studenter i hver gruppe. Deretter har studentene en individuell muntlig høring.

Eksamensform

Kurset avsluttes med gruppeeksamen over en uke med 3-5 studenter i hver gruppe. Deretter har studentene en individuell muntlig høring.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Roos, von Krogh, Roos og Fernstrøm (2005) Strategi - en innføring, Fagbokforlaget, Bergen, 4. utgave.

Westhagen, Harald (2002) Prosjektarbeid, Utviklings- og endringskompetanse. Gyldendal Akademisk, Oslo, 5. utgaven

Kompendium (kjøpes Storkopi)

Kompendium vil bli utviklet.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L