Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BRLOPPG Bacheloroppgave BRL

Bacheloroppgave BRL
Back Tilbake
Kode
BRLOPPG
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

På grunnlag av hva studentene har lært tidligere i studiet skal det skrives en individuell bachelor oppgave. Bacheloroppgaven skal være en fortsettelse av den fordypning som er valgt i 5. og 6. semester

Oppgaven skal normalt inneholde en problemstilling, en litteraturstudie, en analyse av tilgjengelige opplysninger og en selvstendig vurdering/konklusjon.

Studentene vil få individuell veiledning.


Eksamensform

Studentene skal forsvare Bacheloroppgaven i en muntlig eksaminasjon. Bacheloroppgaven sammen med den muntlige eksaminasjonen danner grunnlaget for den endelige karakteren på Bacheloroppgaven.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L