Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > Profilemner - Øk adm

Profilemner - Øk adm
Back Tilbake
Studiepoeng
0
Heltid/deltid
Antall studenter
0
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Totalt skal bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) inneholde 60 studiepoeng profil/valgemner.

Siste tre semestre - profilering/fordypning
Med utgangspunkt i de siste 60 studiepoeng profilemner/valgemner kan det legges opp til ulike profileringer innenfor BØAen:

Kandidater som følger hovedløpet i BØA-studieplanen får tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i økonomi og marked. Emnene som inngår i denne profileringen (markedsanalyse/økonometri, internasjonal økonomi og finans, konsumenter og merkevarer) er nærmere beskrevet under valgfrie emner. I tillegg kan studentene fritt velge et emne (15 stp) fra høgskolens emnetorg.

Det er også mulig å studere til Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i ledelse, organisasjon og personalfag. Emnene her er nærmere beskrevet i studieplanen for årsstudium i ledelses-organisasjons- og personalfag.

En tredje mulighet er Bachelor i økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal økonomi og utvikling. Emnene som inngår i denne profileringen (europeiske relasjoner, internasjonale relasjoner, internasjonal økonomi og finans) er nærmere beskrevet under valgfrie emner. I tillegg kan studentene fritt velge et emne (15 stp) fra høgskolens emnetorg

Det er også mulig å velge en profil sammensatt av emner fra ulike studier ved høgskolen, eller fra andre høgskoler i Norge og utlandet. Velger man denne varianten kan ikke høgskolen garantere for at de valgte emnene lar seg gjennomføre i form av et forutsigbart studieløp. Det bør søkes om "forhåndsgodkjenning" ved Studenttorget i forhold til om løpet lar seg gjennomføre og hvorvidt det kan godkjennes som en profilering.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L