Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BØA044 Markedsanalyse i praksis.

Markedsanalyse i praksis.
Back Tilbake
Kode
BØA044
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Vi går gjennom et forskningsprosjekt "i miniatyr".
Følgende temaer dekkes i undervisningen parallelt med at studentene gruppevis arbeider frem sine egne forskningsprosjekt:
1. Analyse av forskningsproblemsituasjonen og evaluering av informasjonsbehov
2. Konstruksjon av spørreskjema basert på tidligere forskning/utredning innen markedsføring eller konsumentatferd (vidt definert), eller med utgangspunkt i en praktisk problemstilling. Finnes det foreliggende data som dekker et av disse premissene, kan også disse benyttes etter nærmere avtale.
3. Gjennomføring av datainnsamling (inklusiv punching) samt av nødvendige statistiske analyser.
4. Presentasjon av funn fra de statistiske analysene i form av en prosjektrapport.

Læringsmål

Formålet med emnet er at studentene skal få en mer praktisk fortrolighet med noen av de temaene de har vært innom tidligere i studiet.
Emnet skal også bidra til at studentene ser markedsanalytiske resultater som en vesentlig beslutningsstøtte for vurderingen av ulike markedsmessige tiltak og se muligheter for anvendelse av markedsinformasjon i markedsrelaterte beslutninger.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumforelesninger og veiledning på gruppearbeidene. Eventuelt også studentpresentasjoner og praktisk oppgaveløsning eller workshops.

Forkunnskaper

Grunnleggende markedsføring, samfunnsvitenskaplig metode, konsumenter og merkevarer


Eksamensform

Mappeevaluering; Et prosjektarbeid i gruppe + en 3-timers dagseksamen som vurderes med bokstavkarakter.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Gripsrud, H. og Olsson, U. H. (2000). Markedsanalyse (2. utgave).Kristiansand S: Høyskoleforlaget.Supplerende / anbefalt litteratur

Thrane, C. (2003). Regresjonsanalyse i praksis. Kristiansand S: Høyskoleforlaget.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L