Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RÅD1001 Rådgiver som veileder - prosesser og arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1)

Rådgiver som veileder - prosesser og arbeidsmåter (Rådgivning 1, modul 1)

Back Tilbake
Kode
RÅD1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sept-des, to samlinger a 2 dager
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Erik Haug
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det legges særlig vekt på å videreutvikle studentens ferdigheter og holdninger i sitt arbeid som veileder. Dette innebærer blant annet utvidet forståelse for kommunikasjonsprosesser i sitt virke som rådgiver, og fordypet kunnskap om relevante veiledningstradisjoner og teorier.


Læringsutbytte

Etter gjennomført modul, skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunnskap om og innsikt i hvordan veileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den/de andres endrings- og handlingskompetanse
 • kunnskap om relasjonskompetanser som etablerer, fremmer og vedlikeholder samarbeidet mellom veileder og den/ de andre
 • oversikt over og innsikt i tilpasning av metoder og arbeidsmåter til ulike sekvenser i veiledningsprosessen
 • kunnskap om tverrfaglig samarbeidskompetanse som middel til å bedre elevers psykiske helse, sosiale situasjon og evne til å gjøre utdannings- og yrkesvalg

Ferdigheter

 • evner å sette rammer for, etablere relasjoner og lede veiledningsprosessene på en måte som fremmer elever sin evne til å gjøre utdannings- og yrkesvalg
 • evner til å tilpasse og kritisk vurdere arbeidsmåter til elevers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • har utviklet et personlig forhold til valg og begrunnelse av arbeidsmåter i veiledningsfunksjonen som rådgiver

Generell kompetanse

 • evne til systematisk å forbedre sin praksis gjennom å reflektere over sine erfaringer i lys av teoretisk kunnskap
 • er i stand til å kommunisere og samhandle i samsvar med yrkesetiske normer og verdier
 • evne til å styre og lede forandringsprosesser i relasjoner til personer, grupper og organisasjoner
 • evner å se sin rolle som veileder i en kulturell sammenheng
 
 

Undervisnings- og læringsmetode

Det benyttes øvelser med refleksjoner, gruppearbeid, plenumsdrøftinger, studentframlegg, nettsamarbeid og forelesning.


Emne er obligatorisk for

Videreutdanning i veiledning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Studentene skal i løpet av modulen gjennomføre ett arbeidskrav som skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet skal omhandle selvrefleksjon knyttet til rådgiveren som veileder, og skal løses individuelt med et omfang på 1600-2400 ord.


Eksamensform

Studenten skal skrive en individuell oppgave på 3200-4000 ord. Det legges vekt på bruk av teori til å reflektere kritisk over erfaringer fra praksis.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige


Erstatter
Rådgivning - grunnlag. Rådgiverrollen i et endringsperspektiv (15 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L