Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > VEIL1001/1 Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Back Tilbake
Kode
VEIL1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Eli Skjeseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emne 1: Kommunikasjon og samhandling i veiledning

Emnet utvikler kompetanse til å veilede andre personer i en til en relasjoner. Det legges vekt på å flytte fokus fra å være informatør til å veilede brukere til å foreta selvstendige valg og planlegge sin egne karriere med hensyn til arbeid, aktivitet og mestring. Teorier om kommunikasjon og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag, slik at teoriene og deltakernes egne erfaringer kan danne grunnlag for kompetanseutvikling. Videre vil deltakerne få innsikt i selvledelse for å øke bevisstheten omkring egne muligheter til å påvirke egen motivasjon, prestasjon og utvikling som veileder. Deltagerne vil arbeide med problemstillinger knyttet til erfaringer i egen yrkesrolle.


Læringsutbytte
Kunnskaper
Deltakeren har kunnskaper om:
  • hva mellom-menneskelig kommunikasjon består av og hvordan den utvikler seg i ulike relasjoner
  • teorigrunnlag og arbeidsformer for dialogisk praksis
  • betydningen av rammer i kommunikasjon og veiledning, med vekt på rammene for veiledning i NAV-regi
Ferdigheter

Deltakerne utvikler sine ferdigheter til:

  • å veilede personer for å fremme deres ressurser for læring og økt helse. 
  • å sette gode rammer for slik veiledning
  • å gjenkjenne og bruke kommunikasjonsnøkler som fremmer tillit og forandring
  • å delta i kollegaveiledning for å fremme bærekraftig kompetanseutvikling på egen arbeidsplass
Generell kompetanse

Deltakeren utvikler sin kompetanse til:

  • å øke selvinnsikt og trygghet i veilederrollen
  • å tilpasse og koordinere helhetlig bistand til brukere med andre sektorer og profesjoner

Undervisnings- og læringsmetode

Samlingene er lagt opp med forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltetEmne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Frammøte på min 4 av 6 samlingsdager.

I praksisperiodene mellom samlinger skal deltakerne gjennomføre to forskjellige individuelle veiledningssamtaler med brukere, og skrive tilhørende refleksjonslogger. Arbeidskravene må være godkjente for at kandidaten kan framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.


Erstatter
Emnet VEIL1001 Veiledning på individnivå

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L