Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PED2007/1 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling

Mediepedagogikk og pedagogisk formidling

Back Tilbake
Kode
PED2007/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Yvonne Fritze
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Mediepedagogikk favner om hvordan man kan undervise og lære ved hjelp av medier, hvordan medier preger vår bevissthetsdannelse og hvordan vi skal kunne bli kritiske brukere og produsenter av mediert kommunikasjon.

Pedagogisk formidling er en virksomhet med mange dimensjoner. Det innebærer en fysisk tilstedeværende som har til hensikt å vise fram og forklare hvordan et saksforhold trer fram, og en mediert aktivitet som knytter seg til de medieteknologier som anvendes for å fremme formålet.


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha:

  • grunnleggende kunnskap om det mediepedagogiske feltet mellom undervisning om medier og undervisning med medier
  • kjenne til noen av de sentrale faglige bidragene på feltet
  • oversikt over noen sentrale kommunikasjons- og læringsteorier
  • evne til å analysere og diskutere læringsteoretiske og mediedidaktiske problemstillinger
  • ferdigheter i å lese mediebudskap og lage mindre medieproduksjoner for undervisnings- eller opplysningssammenhenger
  • praktisk øving i å formidle faglig innhold gjennom flere kommunikasjonskanaler
  • holdninger til kritisk mediebruk og hvordan mediebudskap kan fremme deltakelse, demokrati og likeverd,
  • en grunnleggende forståelse for hva formidling er: muntlig, skriftlig, mediert og flermedialt

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet i mediepedagogikk og pedagogisk formidling er et emne som fordrer at studentene i høy grad kan omsette teori i praksis. Dette gjøres gjennom en veksling mellom teori (forelesninger og pensum) og praktiske oppgaver (medieproduksjon, case-studier, fremføringer og utarbeidelse av undervisningsopplegg) i tilknytning til en samlings tema.


Forkunnskapskrav

PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle ELLER GPD1001 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og GPD1002 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle.Arbeidskrav

Emnet vil ha tre arbeidskrav. Det ene er en medieproduksjon (i gruppe) med refleksjonsnotat. Det andre arbeidskravet vil være knyttet til medieanalyse/resepsjonsstudier og vil være en skriftlig gruppeoppgave. Det tredje arbeidskravet er relatert mot mediedidaktikken og er en skriftlig rapport i gruppe.

Det er krav om 75 % oppmøte til undervisning.


Eksamensform

Eksamensform: individuell mappevurdering, hvor studentene legger inn tre arbeidskrav samt et refleksjonsnotat over egen læring på emnet.

I en mappeeksamen gis det anledning til individuelle forbedringer av allerede skrevne arbeidskrav. Om studentene ønsker å forbedre en bestått karakter på mappeeksamen, må det skrives tre nye arbeidskrav som legges i mappen. Det er dessuten forventet at refleksjonsnotatet oppdateres.


Tillatte hjelpemidler

Ingen begrensning
Overlapp

Emnet PED2007/1 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling overlapper med emnet PEDNKS1005/1 med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L