Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Breddeemner - ba ped/utenlandsopphold

Breddeemner - ba ped/utenlandsopphold

Back Tilbake
Studiepoeng
30
Heltid/ deltid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Her kan en velge forskjellige valgemner ev. ta et utenlandsopphold.

Hvilke valgemner som er aktuelle vil være noe forskjellig fra år til år. Ta kontakt med studenttorget om informasjonen ellers om studiet ikke gir tilstrekkelig opplysninger.Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L