Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PED2008/1 Bacheloroppgave inkl. metode

Bacheloroppgave inkl. metode

Back Tilbake
Kode
PED2008/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne Mette Bjørgen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studenten skal velge fordypning innenfor enten generell pedagogikk eller spesialpedagogikk til bacheloroppgaven. Det emnet studentene velger som sitt BA fordypningsemne blir gjenstand for eksamen i form av en individuell oppgave på 25 sider (bacheloroppgaven) og muntlig høring. Innlevering og muntlig vil være lagt til avslutningen av BA studiet.

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Målet med oppgaven er å dokumentere studentens evne til å anvende tilegnet kunnskap fra emner i bachelorstudiet i pedagogikk/spesialpedagogikk. Oppgaven skal være en fordypningsoppgave med utgangspunkt i et avgrenset tema og en selvvalgt problemstilling. Det stilles krav til at studentene utviser selvstendig refleksjon i bacheloroppgaven.

Som en del av BA-fordypningen vil det arrangeres et obligatorisk metodekurs hvor det fokuseres på bruk av pedagogisk forskningsmetode inn mot bacheloroppgaven (ex.fac II). Kurset arrangeres som en del av emnene Bacherloroppgaven i pedaogigkk.  Dette kurset har 300 sider pensum og 75 prosent oppmøte til kurset i tillegg til et kortere arbeidskrav. Målet med kurset er at studentene skal oppøve ferdigheter til å gjennomføre egne forskningsprosjekt gjennom bacheloroppgaven, samt utvikle en kritisk og reflektert holdning til etikk og metodebruk i forskning.


Læringsutbytte
  • Studenten skal få grunnleggende kunnskap innen pedagogiske forskingsmetoder
  • Studenten skal få grunnleggende kunnskap innenfor fordypningsområdet som BA oppgaven representerer.
  • Studenten skal ha ferdigheter for å kunne tolke, analysere og vurdere innhold i pedagogisk forskning.
  • Studenten skal beherske formelle og faglige krav til et vitenskapelig arbeide.

Undervisnings- og læringsmetode

Metodekurset: Forelesinger og seminarer

BA-oppgaven: Studiet er et selvstudium med tildelt veileder.


Forkunnskapskrav

PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle ELLER GPD1001 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og GPD1002 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle.Arbeidskrav

Arbeidskrav for metodekurset: Prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven med refleksjoner over metodevalg. Omfang 2 – 3 sider. Arbeidskravet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Arbeidskrav for BA-oppgaven: Gjennomføre to veiledninger med veileder under arbeidet med BA oppgaven.


Eksamensform

Individuell oppgave på ca 25 sider og et muntlig forsvar av oppgaven.

Overlapp

Emnet PED2008/1 Bacheloroppgave i pedagogikk (15 sp.) , inkludert metode overlapper med emnet PED1005/1 Examen facultatum II, fordypning i etikk og vitenskapsteori (5 sp.) med 100%, og med emnet SPE2004/1 Deltakelse og marginalisering del 2 og bacheloroppgave (25 sp.) med 60%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L