Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BØA04 Konsumenter og merkevarer

Konsumenter og merkevarer
Back Tilbake
Kode
BØA04
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir først studentene en innføring i konsumentadferd. Innsikten i konsumentatferd legges til grunn for arbeidet med merkevarer og merkevareproblematikk. Emnet består altså av to fagblokker; Konsumentadferd og merkevarer og baseres i hovedsak på engelskspråklig litteratur.
Tema;

  • Koblingen markedsstrategi og forbrukeradferd - videre kobling til utvikling og kommunikasjon av merkevarestrategien
  • Innhold i begrepet merkevarer, og hvordan konsumentatferdskunnskap anvendes i forståelsen av en merkevarens posisjon og kommunikasjonen av merkevaren.
  • Kunnskap om merkevarebygging i Norge, Norden og den internasjonale økonomien samt den økende rollen av merkevarer på den globale markedsplassen.
Læringsmål

Formålet med emnet er at studentene skal opparbeide seg innsikt i konsumentatferd som fagfelt. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap om merkevarer og merkevarebygging, der blant annet kunnskap om konsumentatferd skal legges til grunn.
Studentene vil få innsikt i forskjellige måter å utvikle bedrifts- og produktmerker, og selv analysere hvordan en mangesidig markedskommunikasjon kan bli anvendt i utviklingen og formidlingen av merkevaren.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumforelesninger og veiledning på gruppearbeidene. Eventuelt også studentpresentasjoner og praktisk oppgaveløsning eller workshops.

Forkunnskaper

Grunnleggende markedsføring og foretaksstrategi


Arbeidskrav

Emnet har et arbeidskrav; Prosjektarbeid i gruppe.

Eksamensform

Mappeevaluering: Et prosjektarbeid i gruppe + en 3-timers dagseksamen som vurderes med bokstavkarakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L