Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PRAKSIS Studentveiledning i praksis

Studentveiledning i praksis

Back Tilbake
Kode
PRAKSIS
Studiepoeng
15
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Hilde Vold
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene (Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie) til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene.  

Studiet går over ca. 6 måneder. Det er 3 obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Det legges opp til at deltakerne bidrar med erfaringer fra egen veiledning, både på samlinger og i veiledningsgruppene.


Læringsutbytte

Faglig innhold og læringsutbytte

Temaer i studiet:

  • Praksis som læringsarena og læringsform
  • Veiledning – i teori og praksis
  • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet

 

Etter gjennomført studie skal studentene:

  • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
  • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
  • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving

Eksamensform

Studiet har mappeeksamen som vurderingsform.

I mappa inngår:

  • Loggskriving fra egen veiledningspraksis
  • Deltakelse på samlinger og i veiledningsgrupper
  • Faglig gruppepresentasjon på samling 3
  • Individuelt refleksjonsnotat over egen praksisveiledning

Samlet mappe vurderes til bestått/ikke bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L