Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BØA045 Økonomistyring

Økonomistyring
Back Tilbake
Kode
BØA045
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Målet med emnet er å gi en oversikt over noen sentrale utfordringer og modeller i økonomistyring. Økonomisk styring vil bli sett i forhold til typiske utviklingstrekk i virksomhetens omgivelser som en del av virksomhetens strategisk tilpassing til disse. Vi vil også studere foretakets tilpassing til usikre og omskiftelige omgivelser i et finansielt perspektiv.
Tema;

  • Økonomisk styring og kontroll; styringsmål, prestasjonsmåling og belønningssystemer.
  • Økonomisk styring i perspektiv - balanserte styringsmodeller.
  • Strategiske kostnadsanalyser; aktivitetsbaserte -målkostnadsanalyser.
  • Økonomisk styring i skiftende omgivelser - JIT, forsyningskjeder og prosjekter.
  • Beslutninger under usikkerhet.
  • Porteføljeteori og finansiell økonomi.
Læringsmål

Emnet skal gi studentene innsikt i modeller og praksis innenfor økonomistyringsområdet. Emnet vil kunne bidra til integrere kunnskap
fra flere av fra de ulike bedrifts-økonomiske basisdisiplinene og gir en oversikt over nyere tilnærminger til økonomisk styring.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumforelesninger og veiledning på gruppearbeidene. Eventuelt også studentpresentasjoner og praktisk oppgaveløsning eller workshops.

Forkunnskaper

Finansregnskap med analyse, driftsregnskap og budsjettering, investering og finansiering, foretaksstrategi.


Arbeidskrav

Et arbeidskrav; Prosjektarbeid i gruppe.

Eksamensform

5 timers dagseksamen som vurderes med bokstavkarakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L