Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA2012/1 Arbeidsrett

Arbeidsrett

Back Tilbake
Kode
OLA2012/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
Januar - mars
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marion Holthe Hirst
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet tar for seg arbeidsrett som juridisk disiplin, innføring i rettskildelære og juridisk metode, skillet mellom private og offentlige arbeidsforhold, ansettelse, likebehandling i arbeidslivet, rettigheter og plikter i et løpende arbeidsforhold, medbestemmelse i arbeidslivet, arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv, opphør av arbeidsforhold og omstilling og endringer i et dynamisk arbeidsliv. 


Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om og innsikt i rettsreglene som gjelder i arbeidsforhold
  • har kunnskap om partsforholdene og samspillet mellom aktørene i arbeidslivet

Ferdigheter

Studenten

  • har ferdigheter i å framstille og anvende arbeidsrettslige regler, herunder grunnleggende kunnskap til juridisk metode

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskaper og innsikt i arbeidsrett som juridisk disiplin, ferdigheter i juridisk metode, kunnskaper om partsforhold og ferdigheter i anvendelse av arbeidsrettslige regler

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning form av forelesninger, seminarer og oppgaveløsning


Forkunnskapskrav

OLA1001

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse,


Emne er valgbart for
Emnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse, og BØA profil har fortrinnsrett ved opptak.
Arbeidskrav

Det er flere arbeidskrav i emnet. Arbeidskrav vil bestå av skriftlige oppgaver


Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over 4 timer


Tillatte hjelpemidler

Ved eksamen kan tas med trykte, offisielle utgivelser av lover og forskrifter, samt Hovedavtalen LO – NHO.

Anbefales: Norges Lover 1687 – 2008, studentutgave, Gyldendal Akademisk, 3570 sider


Erstatter
Arbeidsrett og det kollektive arbeidslivet, Arbeidsrett 10 sp (OLA2003/3)

Overlapp

Emnet OLA2003/3 Arbeidsrett (10 sp.) overlapper med emnet OLA2003/2 Arbeidsrett (15 sp.) og med emnet OLA2003/1 Arbeidsrett og det kollektive arbeidslivet (15 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L