Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA2005/1 Praksisemne - organisasjon og ledelse

Praksisemne - organisasjon og ledelse

Back Tilbake
Kode
OLA2005/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Vedlegg
application/pdf Flyer praksisemne BOL 2010.pdf 2,01 MB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksisemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg i løpet av de foregående semestre, og se teorien i forhold til praksisfeltet. Praksisfeltet for disse studentene er ulike arbeidsplasser i forskjellige typer formelle organisasjoner, både offentlige, private eller ideelle organisasjoner. Emnet består av både praksisforberedende periode, selve studenttraineperioden i virksomheten og en etterarbeidsperiode med evaluering og utarbeidelse av praksisrapport.


Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om relasjonen mellom teori og praksis, og skal lære å se sammenhenger mellom teori og praksis ved å forholde seg analytisk til det de opplever i praksisfeltet.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om praksisfeltet og skal tilegne seg spesifikke kunnskaper om de virksomheter de uplasseres i, når det gjelder: bransjekunnskaper, målsettinger for virksomheten, hvordan virksomheten organiserer sitt arbeid, hvordan virksomheten ledes, samt resultater av virksomhetens arbeide.

Studentene skal settes i stand til å formidle sine erfaringer og refleksjoner i en praksisrapport.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, utplassering, med veiledning fra vertsvirksomhet og fra høgskolen.


Forkunnskapskrav

Gjennomgått to første år av Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende.Arbeidskrav

Det vil være flere arbeidskrav tilknyttet emnet.


Eksamensform

Innlevering av praksisrapport

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L