Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA1053/2 Studentbedrift

Studentbedrift

Back Tilbake
Kode
OLA1053/2
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingjerd Thon Hagaseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter innen praktisk bedriftsetablering og motivasjon for entreprenørskap. Studentene skal få testet sine forretningsideer i trygge rammer og får trening i teamarbeid, nettverksbygging samt praktisk prosjekt- og strategiarbeid. De skal videre få øvelse i skriftlig og muntlig presentasjon. Målet er at flere studenter skal opparbeide kompetanse og motivasjon til å kunne realisere sin egen virksomhet etter endt studie.

Emnet inneholder følgende elementer:

 • Utvikling av forretningsideer
 • Utvikling av forretningsmodell
 • Utvikling av produkt/tjeneste
 • Organisering og registrering av studentbedrift (SB)
 • Utvikling av forretningsplan
 • Presentasjonsteknikk – pitching av idé
 • Gruppearbeid og samarbeid med mentor og veileder
 • Rapportering etter gitte retningslinjer for SB
 • Messer og konkurranser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • Kan gjøre rede for prosessene i en bedriftsetablering fra planlegging og oppstartsfase via etablering og drift til avvikling
 • Kan beskrive hva som foregår i en forretningsmodellering, hvordan man gjennomfører en markedsanalyse og hva praktisk salg/markedsføring innebærer for en bedrift
 • Har kjennskap til lover og regler for start, drift og avvikling av et selskap

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan ta i bruk prosessverktøy for idéutvikling, forretningsmodellering, teamutviking og samarbeid
 • Kan utarbeide budsjetter og utøve god økonomistyring
 • Kan knytte kunnskap om kreativitet og entreprenørskap opp mot praktisk prosjekt- og strategiarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • Har kompetanse og ferdigheter i relasjons- og nettverksbygging og kan reflektere over egen rolle i en gruppeprosess
 • Kan planlegge og gjennomføre oppgaver alene og i gruppe
 • Kan utveksle synspunkter med andre og presentere ideer i muntlig og skriftlig form

Undervisnings- og læringsmetode

    

Temabaserte samlinger

Veiledning i kombinasjon med selvstudium

Selvstendige aktiviteter og handlingsorientering fra studenten er viktige forutsetninger i emnet.

Bedriften må ha minst 2, maksimum 5 deltakere. Alle må være registrerte studenter ved Høgskolen i Lillehammer og delta aktivt i bedriften og være registrert som deltakere i bedriften hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret. Bedriften må følge de regler som gjelder for selskapsformen «Studentbedrift SB». 

Søknadsfrist 4.11. Første samling: Kick-off 08.11. kl 16-19 (i Switch), samling 09.11. kl 16-19 (Switch). Neste samlinger: Januar, mars og mai (datoer kommer snart!).

    Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for studenter fra alle HIL`s studieprogram (et tilleggsemne). Det kan bli aktuelt med adgangsbegrensninger, hvis det blir mange søkere til emnet.

Arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse i Kick-off og utvikling av forretningsidé

En obligatorisk presentasjon/pitch av forretningsidé og tilbakemelding til medstudenter

2 obligatoriske veiledninger

Registering av bedriften hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret (Brønnøysund)

Innlevering av skriftlig prosjektskisse og delrapporter

Alle obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres som gruppearbeid

 

I tillegg kan det være aktuelt med

Deltakelse i fylkesmesterskap eller tilsvarende for studentbedrifter 


Eksamensform

Mappevurdering i gruppe bestående av forretningsplan, statusrapport og refleksjonsnotat.

Gruppene skal være på 2-5 studenter og sammenfallende med de deltakere som er registrert som deltakere i bedriften hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret. Prestasjonen vurderes med bestått/ikke bestått.Erstatter
OLA1053/1

Overlapp

5 sp overlapp med OLA1053/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L