HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA1011/2 Bedriftsetablering og grunnleggende økonomiforståelse

Skriv ut Skriv ut

Bedriftsetablering og grunnleggende økonomiforståelse

Back Tilbake
Kode
OLA1011/2
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ingjerd Thon Hagaseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnets hovedmålsetning er å styrke studentenes kompetanse knyttet til planlegging, etablering og avvikling av en bedrift. Emnet skal gi studentene en innføring grunnleggende bedriftsøkonomi og entreprenørskapskompetanse, samt kompetanse i de arbeidsprosesser som er nødvendig for å starte opp og drive en bedrift. 


Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har

  • kjennskap til entreprenørskap, bedriftsetablering og styrearbeid.
  • kjennskap til markedsarbeid og grunnleggende juridiske forpliktelser knyttet til bedriftsetablering
  • kunnskap om avvikling av en bedrift
  • kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og sammenhengen mellom dem

Ferdigheter
Studenten har

  • evne til å anvende teoretisk kunnskap knyttet til entreprenørskap
  • utviklet samarbeidsevner og kompetanse i nettverksbygging
  • utviklet ferdigheter til å konkretisere ideer og omsette disse i handlinger og evne til å sette opp og arbeide med balanseregnskap og resultatregnskap

Generell kompetanse
Studenten har

  • kunnskap og praktisk kompetanse i planlegging, drift og avvikling av en bedrift, og økt bevissthet om muligheter og forpliktelser knyttet til bedriftsetableringer

Undervisnings- og læringsmetode

Kurset vil basere seg på forelesninger, obligatoriske seminar og oppgaveløsning


Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse og bachelor i sport managementArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse må studentene få godkjent arbeidskravene. Arbeidskravene består i oppmøte på de obligatoriske seminarene og innlevering av oppgaver


Eksamensform

4 timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
OLA1009 Strategi og grunnleggende økonomi 10 sp og OLA1011/1 Studentbedrift og grunnleggende økonomiforståelse

Overlapp

2,5 sp overlapp med OLA1009 Strategi og grunnleggende økonomi, 5 sp overlapp med OLA1053 Studentbedrift

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L