Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA2011/1 Organisasjonsendring

Organisasjonsendring

Back Tilbake
Kode
OLA2011/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
aug-des
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter sentrale teorier og perspektiver for å forstå organisasjonsendring og endringsledelse i private, offentlige og frivillige organisasjoner. Drivkrefter for organisasjonsendringer og reformer, kontekster for endring, og kunnskaper om verktøy for å analysere og diagnostisere organisasjonsproblemer, og ledelse av endringsprosesser i formelle organisasjoner, er sentrale fagområder i emnet.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

-Forståelse av teorier og innfallsvinkler knyttet til organisasjonsendring og endringsledelse

-Kunnskaper om ulike drivkrefter til organisasjonsendringer og reformer

-Kunnskaper om endringsprosesser i ulike typer av organisasjoner, og i ulike samfunnsmessige kontekster

Ferdigheter

Kandidaten har

-Evne til i å analysere og diagnostisere organisasjonsproblemer

-Evne til å gjøre begrunnede valg av relevante metoder i endringsarbeid

Kompetanse

Kandidaten har kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse, samt ferdigheter i praktisk endringsarbeid i formelle organisasjoner


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og oppgaveskriving


Forkunnskapskrav

Første år av bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelseArbeidskrav

Dette blir nærmere spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.


Eksamensform

Individuell skoleeksamen, 4 timer


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
OLA2004 Organisasjonsendring (15 sp)

Overlapp

OLA2004

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L