Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA2008/1 Human Resources (HR)

Human Resources (HR)

Back Tilbake
Kode
OLA2008/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter spørsmål knyttet personalarbeidets strategiske forutsetninger, personalpoli­tikk og planlegging. Dessuten inngår nasjonale og internasjonale rammer for personalarbei­det, rettslige rammer og nasjonale rammer for deltakelse og medvirkning. Det er også fokus på samspillet mellom personalarbeidet og samfunnsforholdene ellers. Det blir lagt vekt på et anvendt, praktisk perspektiv som grunnlag for praksis.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

  • kjennskap til individuelle og kontekstuelle forhold, som har betydning for den menneskelige ressursen i formelle organisasjoner
  • kjennskap til personalarbeidets organisatoriske og strategiske forutsetninger, personalpolitikk og personalplanlegging
  • kjennskap til rettslige, nasjonale og internasjonale rammer for personalarbeid
  • kjennskap til perspektiver knyttet til etikk og mangfold

Ferdigheter

  • Kandidaten har evne til anvende fagets begreper, perspektiver og aktuelle forskningsresultater som grunnlag for praktisk HRM

Generell kompetanse

  • Kandidaten har kunnskaper om strategisk personalledelse (HRM) og evner å reflektere over og omsette teoretiske kunnskaper, for å anvende disse på praktiske utfordringer i HR funksjonen.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i Organisasjon og ledelse (BOL)


Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse og BØA profil har fortrinnsrett.
Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i første undervisningsuke, og det er to skriftlige innleveringer i løpet av semesteret, et av dem med muntlig framlegg.


Eksamensform

Hjemmeeksamen (48 timer) individuelt eller i gruppe på inntil 2 studenter.Erstatter
OLA2002 (15 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L