Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA2010/1 Ledelse og arbeidsmiljø

Ledelse og arbeidsmiljø

Back Tilbake
Kode
OLA2010/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar opp arbeidsmiljø som hovedtema, spesielt det psykososiale arbeidsmiljøet, og leder­nes ansvar og roller for arbeidsmiljøet. Forebyggende helsearbeid i arbeidslivet og syke­fraværsarbeid inngår også. Blant mer spesielle tema inngår stress, antisosial og pro­sosial atferd, samarbeid, kommunikasjon, konflikt og omstilling.


Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

-kjennskap til temaområdet psykososialt arbeidsmiljø

-kjennskap til ledelsens ansvar og roller i forbindelse med arbeidsmiljø

-kjennskap til temaer som forebyggende helsearbeid i arbeidslivet, sykefravær, stress, konflikt, samarbeid, antisosial og prososial adferd, mennesker i omstillingsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten har

-evne til å relatere teorier og innsikter knyttet psykososialt arbeidsmiljø til organisatorisk praksis, for eksempel i forbindelse med forebyggende helsearbeid og sykefravær i arbeidslivet

-evne til å relatere ledelsens ansvar og roller til psykososialt arbeidsmiljø, forebyggende helsearbeid og sykefravær i arbeidslivet

Generell kompetanse

Kandidaten har kunnskaper om psykososialt arbeidsmiljø og andre sentrale temaer knyttet til arbeidsmiljø, og evner å se sammenhenger mellom forebyggende helsearbeid, sykefravær i arbeidslivet og ledelsens ansvar og roller i dette arbeidet.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger kombinert med seminar, øvelser og arbeidskrav.


Forkunnskapskrav

Første år fra Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse


Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i første undervisningsuke, og det er to skriftlige innleveringer i løpet av semesteret, et av dem med muntlig framlegg.


Eksamensform

Hjemmeeksamen (48 timer), individuell eller to sammenErstatter
OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi (15 sp)

Overlapp

OLA2001

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L