Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA1013/1 Markedsføring

Markedsføring

Back Tilbake
Kode
ØKA1013/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Marit Elvsås
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en innføring i sentrale problemstillinger og teorier, inklusiv følgende temaer:

 • Strategi og markedsplanlegging
 • Kjøpsatferd bedriftsmarkedet
 • Kjøpsatferd forbrukermarkedet
 • Tjenestemarkedsføring
 • Markedssegmentering og posisjonering
 • Markedsføringsmiksen
 • Internasjonal markedsføring
 • E-markedsføring og e-handel

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Redegjøre for hvordan bedrifter og organisasjoner kan utvikle sitt markedstilbud, og forklare hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer dette til markedet.
 • Beskrive markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og prosesser.
 • Gjøre rede for ulike verktøy som kan brukes for å løse markedsutfordringene i bedrifter.
 • Kjenne til utfordringer tilknyttet bedriftens samfunnsansvar innen markedsføring

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Vurdere tiltak for å gjøre produkter og tjenester tilgjengelige i markedene.
 • Fatte strategiske beslutninger i bedrifter om valg av markeder, produkter og tjenester.
 • Utarbeide markedsplaner basert på analyser av utfordringer og muligheter virksomheter står overfor
 • Evaluere bedrifters faktiske markedsaktiviteter opp mot gjeldende teori

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Forstå hvordan virksomhetens markedsaktiviteter påvirker virksomhetens totale drift

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (Obligatorisk)
Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (Obligatorisk)
Bachelor i Reiselivsledelse (Obligatorisk)
Bachelor Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (Obligatorisk)
Årstudium i Reiseliv og turisme (Obligatorisk)
Bachelor i Organisasjon og Ledelse (valgemne)

Arbeidskrav

Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen med tilsyn.

Overlapp

ØKA1013/1 Markedsføring overlapper med emnet ØKA1006/1 Markedsføring (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L