Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA1017/1 Organisasjonsfag

Organisasjonsfag

Back Tilbake
Kode
ØKA1017/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Professor Roar Høstaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gis kunnskaper om sentrale organisasjonsmessige fenomener. Det overordnede målet er at studentene skal kunne anvende denne kunnskapen for å forstå det som skjer i organisasjoner.


Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beskrive grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser.
 • Gjengi forskjellen mellom formell og uformell organisasjonsstruktur
 • Forstå hvilken rolle organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner har.
 • Beskrive sentrale motivasjons- og belønningsteorier.
 • Gjøre rede for ulike teorier om læring og endring på individnivå og organisasjonsnivå
 • Beskrive ulike teorier om ledelse.
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom organisasjonen og dens interessenter og omgivelser

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter.
 • Skissere løsninger på typiske organisatoriske problemer og dilemmaer beskrevet i enkle case.
 • Diskutere organisasjonstemaer både skriftlig og muntlig på en systematisk måte.

 

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Vurdere på selvstendig faglig grunnlag foreslåtte løsninger, prioriteringer og valg av organisasjonsmessige sammenhenger.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.Erstatter
Organisasjonsfag, 10 sp

Overlapp

Emnet ØKA1017/1 Organisasjonsfag overlapper med emnet ØKA1009/1 Organisasjonsfag (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L