Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
ØKA1023/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Professor Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studenter en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Emnet skal gi studentene en generell forståelse av grunnbegrepene i samfunnsvitenskapelig metodelære så vel som noen basisferdigheter i kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet danner grunnlag for å kunne utføre prosjektarbeid senere i studieløpet (f.eks. en bacheloroppgave) og det senere emnet Introduksjon til økonometri.


Læringsutbytte

Kunnskap (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Reflektere omkring begrepene samfunnsvitenskap, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og hvordan «gjøre» samfunnsforskning
 • Ha basiskunnskap om samfunnsvitenskapelig metodologi og vitenskapsfilosofi
 • Forstå forholdet mellom teori, empiri og data
 • Ha basiskunnskap om de ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesignene og hvordan de kan kombineres
 • Ha en grunnleggende forståelse av kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder
 • Ha en grunnleggende forståelse av kvalitative og kvantitative analysemetoder
 • Beskrive de ulike fasene i et typisk forskningsprosjekt

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Vite hvordan man utfører grunnleggende kvalitativ og kvantitativ datainnsamling
 • Utføre grunnleggende kvalitativ og kvantitativ dataanalyse
 • Formulere en problemstilling og avgrense og definere nøkkelbegreper
 • Benytte statistiske metoder i kvantitativ dataanalyse
 • Beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative forskningstradisjonen
 • Utføre og skrive et akademisk prosjekt (f.eks. en bacheloroppgave) innen økonomi- og administrasjonsfag som lever opp til gjeldende akademiske standarder

Undervisnings- og læringsmetode

Tradisjonelle forelesninger, forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyser, øvelser i «datalabb». Hvordan bruke et statistikkprogram vil bli demonstrert på forelesninger. For tiden er dette programmet SPSS.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Et todelt obligatorisk arbeidskrav, som besvares gruppevis (fem gruppemedlemmer er maks). Den første delen av arbeidskravet fokuserer på de kvalitative forskningsmetodene, den andre på de kvantitative forskningsmetodene.


Eksamensform

Tre timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår
Overlapp

Emnet ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.) overlapper med emnet OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode for BOL (10 sp.) med 75%. 100 % overlapp med RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L