Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > ØKA2010/1 Bacheloroppgave

Bacheloroppgave

Back Tilbake
Kode
ØKA2010/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Gudbrand Lien
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal skrive en bacheloroppgave individuelt eller parvis. Oppgaven skal bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og praksis. De skal i oppgaven vise at de har evne til å vurdere yrkesrelaterte problemstillinger og/eller anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Forskjellige tilnærminger er mulig. Oppgaven kan være rent akademisk/"forskningsmessig" orientert, den kan være mer konsulentpreget, eller oppgave som tar for seg fenomenet nyetablering.


Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført bacheloroppgave skal studenten kunne):

  • Forklare aktuelle økonomisk-administrative teorier og modeller knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»
  • Beskrive tidligere FoU-arbeider knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»

 

Ferdigheter (etter fullført bacheloroppgave skal studenten være i stand til):

  • Formulere, planlegge og organisere forsknings/utredningsarbeider/«konsulentoppdrag»
  • Anvende relevante analysemetoder
  • Reflektere over analyseresultater
  • Beherske skriveprosessen og ha en «moden» språkføring

 

Generell kompetanse (etter fullført bacheloroppgave skal studenten ha grunnlag for):

  • Ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger ved FoU arbeider/«konsulentoppdrag»
  • Selvstendig eller i samarbeid kunne utføre lignende prosjekter/FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» på en tilfredsstillende måte (i senere jobbsituasjoner)
  • Presentere og reflektere over andres FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» (som er relevant i senere jobbsituasjoner)

Undervisnings- og læringsmetode

Selvstudium med veiledning.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i økonomi og administrasjon


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav, men prosjektskisse skal være godkjent før arbeidet med selve oppgaven starter.


Eksamensform

Innlevering av rapport (bacheloroppgave) innen angitt frist. Karakteren baseres i sin helhet på det skriftlige arbeidet. Bacheloroppgaven gjennomføres enten som individuell oppgave eller i par. Ved innlevering fra to studenter sammen vil begge få samme karakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L