Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RLT1005/1 Innføring i reiseliv

Innføring i reiseliv

Back Tilbake
Kode
RLT1005/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Martin Rønningen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har flere deltemaer som skal bidra til en grunnleggende forståelse av reiselivsproduksjon. For det første omfatter emnet kunnskap om hva reiselivsprodukter er og de sentrale produsentgruppene (bransjene) i næringen. For det andre gir emnet innføring i en kunde- og markedsforståelse i reiselivssammenheng. Det tredje temaet legger vekt på innsikter i samspillet mellom de primære reiselivstilbydere og aktører i samfunnet som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling. Det siste temaet er en innføring i reiselivets sosiale og kulturelle virkninger på vertssamfunnet.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Kan identifisere reiselivsprodukter og sentrale produsentgrupper i næringen
  • Har kunnskaper om kunde- og markedsforståelse
  • Har kunnskaper om reiselivets plass og virkninger på det øvrige samfunnet

Ferdigheter:

  • Kan analysere samspillet mellom primære reiselivstilbydere og aktører i samfunnet som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling
  • Kan anvende reiselivsfaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

  • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
  • Kan kommunisere med fagpersoner, representanter for næringen og forvaltningen på et faglig nivå

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen blir lagt opp som forelesninger og seminarer


Emne er obligatorisk for

Årstudium i reiseliv og turisme, Bachleor i reiselivsutvikling, Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelserArbeidskrav

Det vil bli gitt to arbeidskrav i emnet, hvorav det ene er individuelt og det andre en gruppebesvarelse. Studentene må ha godkjent begge arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.


Eksamensform

4 timers skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen


Erstatter
RLS1011/1 Hva er reiseliv (10 sp) og RLT1001 (15 sp)

Overlapp

100 % med RLT1001 på 15 sp og RLS 1011 på 10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L