Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
RLT1004
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet skal legge grunnlaget for senere å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet
 • Har innsikt i ulike forskningsdesign som kvalitative kontra kvantitative forskningsopplegg, og aktuelle kombinasjoner av disse
 • Kan anvende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelig metode

Ferdigheter:

 • Kan anvende ulike kvalitative og kvantitative analyse- og datainnsamlingsmetoder
 • Kan bruke relevant dataverktøy (kvantitativ analyse)
 • Kan utforme og skrive rapporter som omhandler problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente akademiske standarder

Generell kompetanse:

 • Kan arbeide selvstendig med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Kan anvende kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode som grunnlag for å skrive en prosjekt- og/eller bacheloroppgave.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformer:

 • Teoriforelesninger
 • Forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)
 • Seminardeltakelse med gruppevis veiledning av kvantitativt arbeidskrav

Det vil bli gitt noe opplæring i bruk av et nødvendig statistisk analyseprogram i forhold til den kvantitative dataanalysen.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

ReiselivsstudieneArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse og for å få adgang til eksamen, må studentene (gruppevis) få godkjent 2 obligatoriske arbeidskrav i kvalitativ og kvantitativ metode.


Eksamensform

3 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ikke-programmerbar kalkulator


Erstatter
Tidligere emne Samfunnsvitenskapelig metode 10 sp

Overlapp

100 % overlapp til ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L