Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > MLT1003/1 Regnskap og budsjettering

Regnskap og budsjettering

Back Tilbake
Kode
MLT1003/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Temamessig er emnet delt inn i fire deler; regnskapsforståelse, tolking av regnskap, budsjettering og kalkulasjon.

Emnet skal gi studentene en forståelse av finansregnskapets grunnleggende regnskapsprinsipper, oppbyggning og rammebetingelser. Å lese et regnskap og forstå sentrale regnskapsanalytiske forholdstall vil ha et særlig fokus. Å kunne sette opp budsjetter med utgangspunkt i regnskap og annen informasjon er sentralt. Resultat-, og likviditetsbudsjettering med underliggende budsjetter vil bli behandlet.

Undervisningsopplegg med eksempler og oppgaver vil gjennomgående være skreddersydd/tilpasset tjenesteytende sektor og reiselivs- og opplevelsesnæringen spesielt.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Forstå regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.
  • Gjøre rede for viktige grunnleggende regnskapsprinsipper og rammer.
  • Forklare sentrale inndelinger av bedriftens kostnader
  • Gjøre rede for ulike kalkylemetoder som kan brukes i prissetting av produktene

Ferdigheter:

  • Avslutte et regnskap og stille opp en enkel resultat-, og balanseoppstilling.
  • Analysere en bedrifts likviditet, lønnsomhet, finansiering og soliditet.
  • Drøfte og vurdere tiltak med utgangspunkt i en regnskapsanalyse bygd på nøkkeltall
  • Utarbeide et resultatbudsjett.
  • Utarbeide et likviditetsbudsjett
  • Gjennomføre produktkalkulasjon med anerkjente kalkylemetoder.

Generell kompetanse:

Forstå hvordan regnskapet kan brukes som informasjonskilde, men også dets begrensninger og svakheter.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiselivsutvikling og Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelserArbeidskrav

Et arbeidskrav


Eksamensform

4 Timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator uten innebygd minnekapasitet. Formelsamling
Overlapp

ØKA1012 5 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L