Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RLL2007/1 Praksisemne

Praksisemne

Back Tilbake
Kode
RLL2007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Onshus
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksisemnet skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over den teorien de har tilegnet seg i løpet av de foregående semestre, og se teorien i forhold til praksisfeltet. Praksisfeltet er ulike arbeidsplasser både i offentlig sektor og privat sektor innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene. Avtalen mellom virksomheten og HIL angir plikter studenter har og hvilke temaområder studenten særlig skal reflektere over i praksisperioden.

Emnet består av en praksisforberedende periode, selve utplasseringsperioden i virksomheten og en etterarbeidsperiode med evaluering og utarbeidelse av praksisrapport.

Det er begrensninger på 15 praksisplasser på emnet. Studenter som søker emnet blir intervjuet. Utvelgingen skjer primært med bakgrunn i intervjuet, men karakternivå på alle emner i tredje og femte semester kan brukes hvis søkerne vurderes som likt kvalifisert gjennom intervjuet.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Beskrive bedriftens produkter, markeder, samarbeidspartnere, interessenter teknologi og kompetanse.
  • Gjøre rede for virksomhetenes planer, strategi og målsettinger,  
  • Beskrive hvordan virksomheten markedsfører seg, organiserer sitt arbeid og hvordan virksomheten ledes.

Ferdigheter:

  • Kan gjennomføre en systematisk observasjon hva som skjer i en virksomhet.
  • Kan vurdere egne refleksjoner med bakgrunn i sine opplevelser, samtaler og dokumentstudier.

Generell kompetanse:

  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som deltaker i en organisasjon i tråd med etiske krav og  retningslinjer.
  • Kan etterleve og respektere inngåtte avtaler og interne regler.
  • Kan dokumentere og gjøre rede for sine erfaringer og refleksjoner i en praksisrapport.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, utplassering, veiledning fra vertsvirksomhet og fra høgskolen. Studentene skal settes i stand til å formidle sine erfaringer og refleksjoner i en praksisrapport.Emne er valgbart for
Bachelor i reiselivutvikling
Arbeidskrav

Det vil være to arbeidskrav tilknyttet emnet.


Eksamensform

Innlevering av praksisrapport.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L