Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Tjenestelogikk

Tjenestelogikk

Back Tilbake
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Engen / Monica Breiby
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på den tjenestedominante logikken (service dominant logic) og hva den logikken innebærer for ledelse av organisasjoner i dag. Hovedfokus i emnet settes på hva det vil si å samskape verdier og hvilke utfordringer dette innebærer, både generelt og spesielt for reiselivs- og opplevelsesprodusenter. Videre vil det i emnet særlig arbeide med betydningen av å samskape verdier med kunder. Studenten skal arbeide med de teoretiske begrepene og perspektivene som tjenestelogikken bygger på gjennom et case. Casearbeidet skal gi en forståelse for implikasjoner logikken vil gi for virksomhetene i praksis.


Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Beskrive markedsføringsfagets utvikling som utgangspunkt for tjenestelogikken
  • Beskrive til de sentrale premisser tjenestelogikken bygger på
  • Redegjøre for reiselivs- og opplevelsesprodusenters prosesser for å samskape verdier med kunder

Ferdigheter

  • Drøfte og analysere relevante faglige og praktiske utfordringer virksomheter møter relatert til samskapning av verdier med kunder.

Generell kompetanse

  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer om utfordringer tjenestelogikken kan gi for reiselivs- og opplevelsesprodusenter og gjennom dette bidra til utvikling og praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, arbeid med case gjennomgående i emnet


Forkunnskapskrav

ØKA1013 Markedsføring, RLT1005 Innføring i reiseliv og RLT 1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling.

Anbefalte forkunnskapskrav:

OLA1010 Innføring i innovasjon og entreprenørskap og ØKA1017 Organisasjonsfag.Arbeidskrav

Et arbeidskrav med flere delevalueringer som det arbeides med gjennomgående i emnet.


Eksamensform

Individuell skriftlig 48 timers hjemmeeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L