Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > RLU2002/1 Reiseliv som verdiskaper

Reiseliv som verdiskaper

Back Tilbake
Kode
RLU2002/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Onshus
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar opp den økonomiske betydningen reiselivsnæringen og de ulike delprodusentene har i Norge i dag. Utviklingstrekk og strukturelle endringer i næringen blir også behandlet. Det blir et særlig fokus på kjennskap og bruk av offentlig statistikk. Emnet vil gi kunnskap om hvordan ulike politikkområder og rammebetingelser som påvirker reiselivsnæringens verdiskapning og konkurranseevne.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Gjøre rede for den økonomiske betydning ulike delprodusenter innen reiselivsnæringene har i nasjonaløkonomien.
  • Forklare de strukturelle endringer som har skjedd de siste 10 -20 år i ulike næringsgrupper i reiselivsnæringen.
  • Gjøre rede for sentrale begreper og sammenhenger i reiselivets satelittregnskap og nasjonalregnskapet.
  • Gjøre rede for innhold i turistkonsumet og de viktigste kilder for å beregne turistkonsum.
  • Gjengi det sentrale innhold i myndighetenes strategiplan for reiselivsnæringen
  • Gjøre rede for de ulike politikkområder som har betydning for reiselivsnæringens verdiskapning og konkurranseevne.

Ferdigheter:

  • Kan anvende data fra offentlig næringsstatistikk til å belyse tilstand og utviklingstrekk i reiselivsnæringene mht. sysselsetting, verdiskapning, lønnsomhet, antall foretak m.m.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og to seminarer. Det blir gitt noen større oppgaver hvor studentene presenterer sin løsning på seminarene.  Det er 75% frammøte på forelesninger og obligatorisk frammøte på begge seminarene.


Forkunnskapskrav

RLT1005 Innføring i reiseliv og RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling.

Emne er obligatorisk for

Ba reiselivsledelseArbeidskrav

Gruppevis arbeidskrav, maks 2 studenter. 


Eksamensform

3 dagers individuell hjemmeeksamen. 


Tillatte hjelpemidler

Alle


Erstatter
15 sp variant av emnet

Overlapp

5 sp med 15 sp variant av emnet

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L