Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > Økonomiske effekter av arrangementer

Økonomiske effekter av arrangementer

Back Tilbake
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Terje Onshus
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi oversikt og innsikt i ulike økonomiske virkninger for en region som følge av et arrangement eller av reiseliv allment. Økonomiske ringvirkninger vil ha et spesielt fokus. Metodene som kan anvendes for å måle de ulike inntektsvirkningene blir grundig behandlet.  Studenten vil også gis en dypere forståelse av de metodeproblemer som man møter i slike undersøkelser.  Emnet har en praktisk-teoretisk innretning der konkrete forskningsarbeider brukes. Opplegg og metode fra tidligere undersøkelser av lokaløkonomiske effekter både for kultur- og idrettsarrangementer blir kritisk vurdert og drøftet.


Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Gjøre rede for ulike inntektsvirkninger for en region av et arrangement.
  • Gjøre rede for ulike målemetoder og forstå hver metodes muligheter og begrensninger.
  • Forklare hvordan økonomiske verdier kan skapes i en region gjennom produksjon/arrangement og hvordan verdiskapningen kan anvendes.
  • Forklare eksportbasemodellen.

 

Ferdigheter:

  • Anvende faglig kunnskap og resultater om økonomiske effekter av arrangementer
  • Vurdere og drøfte forskningsarbeider med utgangspunkt i forutsetninger som er tatt, undersøkelsesopplegg, måleinstrumenter, utvalg og metodevalg.
  •  Beregne inntektsvirkninger og økonomiske ringvirkninger.

Generell kompetanse:

  • Kan formidle sentralt fagstoff som modeller og målemetoder.
  • Kan vurdere kritisk opplegg og resultater fra lokaløkonomiske studier.


Forkunnskapskrav

Kommer...


Emne er valgbart for
Bachelor i reiselivsutvikling
Arbeidskrav

Presentasjon i plenum av opplegg og metode av en studie som har kartlagt lokaløkonomiske effekter av et arrangement.  Studentene skriver sammen to og to blir tildelt et arrangement,


Eksamensform

Individuell 3 dagers hjemmeeksamen


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L