Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3019/1 Entreprenørskap i virksomheter

Entreprenørskap i virksomheter

Back Tilbake
Kode
INN3019/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Entreprenørskap er et komplekst fenomen og det har utviklet seg flere forskningstradisjoner som vektlegger ulike forhold ved dette fenomenet. 

Studentene vil bli gjort kjent med tre ulike tilnærminger, hvor entreprenørskap blir forstått enten som

(1) det å skape noe nytt, som

(2) identifisering av nye muligheter eller som det

(3) å skape nye foretak. 

Videre vil emnet belyse individuelle, organisatoriske og kontekstuelle forhold som har betydning for entreprenørskapet.


Læringsutbytte

Etter endt emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap:

Studentene har inngående kunnskap om ulike vitenskapelige tradisjoner innen entreprenørskapsforskningen.

Ferdigheter:

Studentene kan analysere teorier og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med teoretiske problemstillinger for blant annet å kunne gjennomføre et FoU-arbeid på mastergradsnivå.

Generell kompetanse:

Studentene kan kommunisere om faglige problemstillinger, analysere eksisterende teorier og fortolkninger innenfor fagområdet entreprenørskap, samt arbeide selvstendig med praktiske og vitenskapelige problemstillinger.


Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget vil variere mellom forelesninger, øvingsoppgaver og seminarer hvor det arbeides med blant annet caseoppgaver. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse og deler av seminarene vil være studentdrevet.
Arbeidskrav

Det vil bli gitt tre skriftlige arbeidskrav, inkludert muntlig presentasjon.


Eksamensform

Hjemmeeksamen, enten individuelt eller to og to.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L