Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3022/1 Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører

Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører

Back Tilbake
Kode
INN3022/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Håvard Teigen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innovasjonspolitikk er felt som omfatter de fleste samfunnsområder. Innovasjon skal være en del av høyere studium, det står sentralt i forskingsprogrammer og offentlig sektor skal selv innovere samtidig som den bidrar til økonomisk utvikling gjennom å stimulere til innovasjon i privat næringsliv.

Emnet «Innovasjonspolitikk og utviklingsaktører» har følgende hovedtema:

  • Innovasjonsteori
  • Innovasjonspolitikk
  • Utviklingsaktører

Innovasjonsteorien i dette emnet har et tyngdepunkt i sammenhengen mellom innovasjon og økonomisk utvikling. Vi vektlegger teori med relevans for innovasjon i bedrifter og næringer.


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studentene har kunnskap om internasjonale reguleringer av innovasjons- og næringspolitikken.
  • Studentene har kunnskap om teoretiske, historiske og nåtidige begrunnelser for å ha en innovasjonspolitikk 
  • Studentene har kunnskap om den norske modellen med vekt på de teoretiske og politiske prioriteringene som ligger bak.

Ferdigheter

  • Studentene kan analysere, forklare og forstå innovasjonspolitikken når de kommer ut i arbeidslivet, i bedrifter, forvaltningen og i utviklings- og innovasjonsorganisasjoner. Emnet gir grunnleggende kunnskap dersom studenten vil fordype seg på fagfeltet i sin masteravhandling.

Kompetanse

  • Studenten er i stand til på selvstendig grunnlag å anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter for å kunne holde seg oppdatert om endring og utvikling på fagfeltet.
  • Student har systemkunnskap og innsikt som gjør det mulig å kvalifisere seg for relevante stillinger i hos de nasjonale innovasjonsaktørene, i fylkenes og kommunenes næringsavdelinger og hos deres kunder i bedrifter, banker og næringsorganisasjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Det pedagogiske opplegget vil variere mellom forelesninger og seminarer der studenten legger fram faglig stoff til medstudenter.
Arbeidskrav

Det arbeides med et arbeidskrav i flere etapper. Fagstoff legges fram for medstudenter.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L