Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > INN3030/1 Internship – oppdragsprosjekt i praksis

Internship – oppdragsprosjekt i praksis

Back Tilbake
Kode
INN3030/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Innovasjon og næringsutvikling
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Praksisemnet «internship» skal bidra til at studentene får anledning til å reflektere over teorier de har tilegnet seg i løpet av de foregående semestre, og se teorien i forhold til praksisfeltet. Emnet har fokus på faglig utredningsarbeid med utgangspunkt i definerte problemstillinger fra praksisorganisasjoner. Hoveddelen av praksisperioden vil være et utredningsoppdrag med utgangspunkt i den aktuelle arbeidsplassens behov. Studenter jobber i grupper på 3-5 personer. Problemstilling og praksisplass må godkjennes av HIL med hensyn til dens relevans for utdannelsen. De aktuelle arbeidsoppgavene må ha en så høy vanskelighetsgrad at studentene kan få mulighet til å omsette sine teoretiske kunnskaper i praksis.

Potensielle praksisbedrifter sender prosjektforslag til HIL, som vil gjøre forslagene kjent for interesserte studenter. Studentene søker på prosjektene, men gruppene settes sammen av HIL. Omfanget av arbeid på prosjektene skal tilsvare 8 uker. Praksisorganisasjonene forplikter seg til å stille kontorplass til studentene minimum en dag i uka. De skal også stille en kontaktperson til studentene, som sørger for tilstrekkelig informasjon om kontekst og samtidig bidrar til å skaffe informasjon til datainnsamling. Emnet forutsetter at studentene har grunnleggende kunnskaper i prosjektarbeid. Hil har ansvar for faglig veiledning av prosjektgruppene.

Studenten får innenfor rammene av prosjektets tema, ansvar for avgrensning, organisering og framdrift av prosjektet. De får kunnskap om hvordan kontakt med oppdragsgiver skal håndteres, og hvordan de skal omforme beskrivelser fra oppdragsgiver til et forskningsbasert prosjekt. Prosjektet skal resultere i en prosjektrapport på 25-30 sider, som skal tilfredsstille både faglige krav fra HIL så vel som krav fra oppdragsgiver.  Prosjektets sluttresultater presenteres for oppdragsgiver og HIL. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten har kunnskaper om relasjonen mellom teori og praksis, gjennom et brukerstyrt utredningsprosjekt. 

Ferdigheter og generell kompetanse

Studenten:

  • Forstår betydningen av god teori i møte med praksis
  • Kan utvikle kunnskap som er relevant for å utvikle den enkelte organisasjon
  • Har erfaring i å planlegge og å gjennomføre oppdrag og prosjektarbeid, og å forholde seg til oppdragsgivere
  • Kan velge metodisk tilnærming ut i fra samspill mellom konkrete problemer og teori
  • Har erfaring med teamarbeid, og evne til å samarbeide med personer med ulik fagbakgrunn
  • Kan tilegne seg nødvendige kunnskaper om kontekstuelle forhold slik som målsettinger for virksomheten, hvordan virksomheten organiserer sitt arbeid, samt resultater av virksomhetens arbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer, utplassering, med veiledning fra praksisorganisasjon og fra høgskolen.
Arbeidskrav

Individuell refleksjonslogg om gruppe- og læringsprosessen.


Eksamensform

Hjemmeeksamen i gruppe, i form av en utredningsoppgave (Ca. 8000 ord)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L