Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > JUS2002/1 Pengekravsrett

Pengekravsrett

Back Tilbake
Kode
JUS2002/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
6 uker
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Thomas Rønning
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tema for kurset er rettsreglene om betalingsforpliktelser innen privatrett og offentlig rett. Pengekravsretten er i hovedsak innrettet på fellesregler for betalingsforpliktelser som er gyldig stiftet, uansett rettsområde. Faget har forbindelseslinjer til andre fag, særlig kontraktsrett II.


Læringsutbytte

Målet er at studentene skal kunne forstå og anvende, pengekravsregler om samskyld, regress, gjeldsovertakelse, renteplikt, oppgjør av pengekrav, motregning, oppgjørskorreksjon, misligholdsvirkninger, kreditormora, foreldelse og alminnelige regler om endring i kreditorstilling. Studentene skal kunne forklare hovedtrekkene i lovgivningen om forbrukervern i kredittforhold, inkasso og om verdisikring av pengekrav. Det fordres så vel evne til teoretisk som praktisk tilnærming til problemene.


Undervisnings- og læringsmetode
  • Selvstendig kildestudium
  • Forelesninger
  • Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner
  • Storgruppeundervisning
  • Individuell veiledning
  • Oppgaveskrivning

Emne er obligatorisk for

Bachelor i rettsvitenskapArbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent én oppgave. Arbeidskravet er obligatorisk og må være bestått for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.


Eksamensform

6 timers skriftlig skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, domssamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i det enkelte emnet for utdypende opplysninger.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L