Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV2003 Bacheloroppgave i film- og fjernsynsvitenskap

Bacheloroppgave i film- og fjernsynsvitenskap

Back Tilbake
Kode
FFV2003
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Johanne Kielland Servoll
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet på bachelorutdanningen i film- og fjernsynsvitenskap. Studentene velger i samråd med veileder et tema for oppgaven som må kunne relateres til området film og/eller fjernsyn. Andre fag i studentenes Bachelor-forløp kan også integreres i oppgaven.

Bacheloroppgavens omfang skal være på ca 25 sider, hvorav 3 sider utgjør metodediskusjon. I tillegg skal oppgaven ha korrekt ført referanseliste, samt tittelside. I arbeidet med oppgaven skal studentene legge opp et særpensum på minimum 800 sider. 


Læringsutbytte

Studentene skal kunne vise at de:

 • kan formulere en egnet problemstilling som kan belyse relevante tema fra ett eller flere deler av Bachelorstudiet
 • kan vise til et bevisst forhold til metode
 • kan finne fram til og bruke faglitteratur på en produktiv måte i belysning av problemstillingen
 • kan gjennomføre en undersøkelse på et spesialområde på en formelt korrekt måte
 • kan forholde seg kritisk til egne og andres tekster

Undervisnings- og læringsmetode

Fellessamlinger med skrivekurs og oppgaveutvikling, gruppeveiledning, og individuell veiledning.


Forkunnskapskrav

Det kreves studier tilsvarende 155 studiepoeng hvorav minst 65 innen fagområdet film- og fjernsynsvitenskap.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

Tre arbeidskrav: En sides tekst om temavalg for BA-oppgave, og to individuelle veiledningstimer i tilknytning til innlevert tekst. 


Eksamensform

Oppgaven leveres til vurdering og forsvares i en avsluttende muntlig eksamen. Vurderingen legger vekt på at studenten viser at de:

 • kan formulere en egnet problemstilling som kan belyse relevante temaområder fra en eller flere deler i bachelorstudiet
 • har klart å finne fram til og bruke faglitteratur på en hensiktsmessig måte i belysning av problemstillingen
 • har demonstrert et bevisst forhold til metode
 • har gjennomført oppgaven på en formelt korrekt måte
 • kan forholde seg kritisk til egen tekst
 • behersker innholdet i særpensum


Erstatter
FFV2003 Ba-oppgave 25 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L