Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV1004/2 Filmhistorie

Filmhistorie

Back Tilbake
Kode
FFV1004/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, emnet går første halvdel av høstsemesteret.
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Anders Diesen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i filmens historiske utvikling, med hovedvekt på fiksjons- og dokumentarfilm fra den vestlige verden. Sentralt i utforskingen av begge filmtypene står spørsmålet om hvordan mediets form og innhold har endret seg i takt med skiftende teknologiske, estetiske, økonomiske, politiske og kulturhistoriske rammebetingelser. I tillegg utdypes dokumentarens særskilte status som historisk kilde og uttryksform. Med dette som utgangspunkt, tilbyr emnet en fordypning i sentrale filmhistoriske perioder, produksjonssystemer, stilretninger og verker.


Læringsutbytte
  • Studenten skal ha kunnskap om den vestlige filmhistoriens sentrale epoker og verker, med hensyn til både fiksjons- og dokumentarfilm
  • Studenten skal ha grunnleggende innsikt i sammenhengene mellom filmens uttrykksformer og dens teknologiske, institusjonelle, sosialhistoriske og kulturelle rammebetingelser
  • Studenten skal kjenne til vesentlige utviklingslinjer i vestlig langfilmproduksjon
  • Studenten skal kunne forstå og reflektere over dokumentarfilmens særskilte status som kreativ virkelighetsformidling
  • Studenten skal kunne beskrive og analysere filmers ulike fortellemåter, samtåplassere dem i forhold til filmhistoriens stilistiske hovedstrømninger
  • Studenten skal kunne bruke relevant faglitteratur til å gjennomføre en gruppeoppgave omet filmhistorisk tema

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, filmvisninger og gruppearbeid med veiledning. Gjennom disse læringsmetodene skal studentene tilegne seg nødvendig fagkunnskap og samtidig gis rom for å fordype seg i enkeltstående temaer, alene og sammen med andre.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i film og fjernsyn og Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap.


Emne er valgbart for
Andre interesserte/studenter.
Arbeidskrav
  • Gruppeoppgave, med veiledning fra faglærer
  • Individuell kunnskapstest

Eksamensform

6-timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet FFV1004/2 Filmhistorie overlapper med emnet FFV1004/1 (20 sp.) og emnet 3FIFJHIS/1 Film-og fjernsynshistorie med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L