Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV1005/1 Fjernsyn

Fjernsyn

Back Tilbake
Kode
FFV1005/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, første del av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Fjernsyn er et av dagens viktigste medier. Det har stor samfunnsmessig betydning og er med på å prege hverdagen til de fleste i vårt samfunn. Emnet fjernsyn er en generell introduksjon til fjernsynet som medium, både estetisk og institusjonelt. Det introduserer studentene for mediets historie, dets organisering og dets samfunnsmessige rolle. I tillegg legges det vekt på fjernsynets innhold ved å analysere dets særegne estetikk og de mest vanlige sjangrer. Hovedvekten vil ligge på norsk fjernsyn, men ettersom fjernsyn er et utpreget internasjonalt fenomen vil også utenlandske innflytelser og utviklinger, spesielt i USA og Stor Britannia, bli trukket inn.


Læringsutbytte

Etter bestått eksamen skal studentene:

 

  • ha kunnskap om hovedtrekk ved fjernsynets utvikling, organisering og sosiale betydning med særlig vekt på norske forhold.
  • kunne gjøre rede for fjernsynets estetikk og sjangrer og være i stand til å anvende dette til å analysere konkrete fjernsynstekster.
  • kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig og kunne delta i en konstruktiv faglig diskusjon
  • kunne reflektere kritisk omkring fjernsynets plass i dagens samfunn.

 


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og videovisninger.


Emne er obligatorisk for

Bachelor film- og fjernsynsvitenskap, Årsstudiet film- og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

Gruppeoppgaver.


Eksamensform

6 timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L