Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV2006/1 Kritikk og kulturformidling

Kritikk og kulturformidling

Back Tilbake
Kode
FFV2006/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Første halvdel av vårsemesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Søren Birkvad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal utvikle formidlingsferdigheter i forhold til et eller flere kulturfelt (film, fjernsyn, musikk, scenekunst, litteratur etc.). Viktige faglige innfallsvinkler vil være perspektiver og formidlingsstrategier hentet fra journalistikk, kunstkritikk og retorikk. En sentral målsetting er å utvikle en forståelse av kulturformidlingens ulike sjangere og målgrupper. Praktiske øvelser i skriftlige og muntlige formidlingsformer vil bli vektlagt.


Læringsutbytte

Studentene:

  • har kunnskaper om institusjoner, politikk og praksis innenfor et valgt kulturområde
  • har ferdigheter i å formidle (skriftlig og muntlig) om fenomener og forhold innenfor film/fjernsynsfeltet (eller et annet valgt kulturområde)
  • kan bruke kunnskap om sjangere og retorikk innenfor ulike formidlingsformer til selv å produsere og analysere ulike formidlingstekster
  • kan formidle innenfor ulike sjangere rettet mot ulike målgrupper
  • er kjent med ulike elektroniske formidlingsformer
  • har utviklet en bevisst holdning til kildekritiske og etiske problemstillinger i tilknytning til formidlingsarbeidet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og workshops


Forkunnskapskrav

 

Emne er obligatorisk for

Ba Kulturprosjektledelse, Ba film og fjernsynsvitenskap, År film og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

Tre arbeidskrav

For de som følger studieplanen for bachelor i kulturprosjektledelse er det i tillegg et arbeidskrav som består i å gjennomføre et konkret utrednings-, plan- eller prosjektoppdrag for en kulturvirksomhet i regionen.


Eksamensform

 Eksamen i emnet har 2 deler: Hjemmeeksamen teller 75% av karakteren. Forberedt muntlig innlegg, teller 25% av karakteren

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L