Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV1007/1 Film- og fjernsynsbransjen

Film- og fjernsynsbransjen

Back Tilbake
Kode
FFV1007/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Vilde Schanke/Jo Sondre Moseng
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hvordan er film- og fjernsynsbransjen organisert, hva kjennetegner dens økonomiske rammevilkår og hvordan reguleres den? Disse spørsmålene er kjernen i dette emnet, og områdene det tar for seg.  Sentralt står hvordan bransjen i økende grad styres av utviklingen innen regional og internasjonal medieøkonomi, medieteknologi og mediepolitikk. Det har igjen betydning for hvilke filmer og tv-programmer som produseres og distribueres her i Norge. Selv om film- og fjernsynsbransjen på mange områder synes integrert er det samtidig viktig å være klar over at de på mange områder fungerer helt atskilt.

Emnet belyser film- og fjernsynsbransjen med utgangspunkt i tre områder som griper inn i hverandre:

  • Produksjonsområdet konsentrerer seg om hvordan film- og fjernsynsbransjen er oppbygd, og de betingelser produksjonsenhetene påvirkes av.
  • Distribusjonsområdet dreier seg hovedsakelig om de muligheter, betingelser og konsekvenser som følger av at audiovisuelle produksjoner retter seg mot flere visnings- og medieplattformer.
  • Det politiske området går inn på mediepolitiske problemstillinger med særlig fokus på film og kringkasting.

Læringsutbytte

Studentene skal:

  • Kunne beskrive vesentlige trekk ved film- og fjernsynsmarkedet
  • Kunne identifisere sentrale produserende aktører/institusjoner
  • Kjenne til ulike former for distribusjon av filmer og fjernsynsprogrammer
  • Ha kjennskap til grunnleggende prinsipper innen markedsføring
  • Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sentrale politiske målsettinger for film- og fjernsynsfeltet
  • Kunne innhente viktig statistikk fra MedieNorge, Film & Kino, og lignende, samt vite hvordan man anvender disse
  • Kunne holde seg oppdatert på bransjefeltet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver
Arbeidskrav

Prosjektbasert gruppeoppgave.


Eksamensform

Muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L