Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FFV2011/1 Bachelor praksisprosjekt

Bachelor praksisprosjekt

Back Tilbake
Kode
FFV2011/1
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Vedlegg
application/pdf Praksisreglement FFV kull 2014 og senere kull.pdf 24,40 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelor praksisprosjekt er et avsluttende emne for bachelorstudiet i film- og fjernsynsvitenskap. Emnet kan velges i stedet for emnet Bacheloroppgave i film og fjernsynsvitenskap (FFV2003).

I praksisperioden skal studenten utføre relevante arbeidsoppgaver i en virksomhet, en organisasjon eller et prosjekt på medie- eller kulturfeltet. Det er utarbeidet et eget praksisreglement for bachelorpraksis. Etter gjennomført praksis (minst 8 uker) skriver studenten sin bacheloroppgave. Denne kan ta direkte utgangspunkt i praksis eller ta opp temaer relatert til denne.


Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studenten har kunnskap om praksisstedets faglige organisering og bransjemessige kontekst.

Ferdigheter

  • Studenten kan omsette tidligere ervervede kunnskaper og ferdigheter i praktisk arbeid for å løse konkrete oppgaver i virksomheten.
  • Studenten kan finne fram til og bruke relevant faglitteratur for å drøfte egne erfaringer og observasjoner i praksisperioden.
  • Studenten kan formulere en egnet problemstilling og gjennomføre et skriftlig arbeid (bacheloroppgave) som skal belyse og drøfte relevante aspekter ved praksis eller temaer knyttet til denne.

Generell kompetanse

  • Studenten mestrer å jobbe for en arbeidsgiver med krav til oppmøte, tidsfrister, samarbeid med kolleger, løsning av arbeidsoppgaver, og så videre.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk arbeid og veiledning.

Se praksisreglement til høyre
Arbeidskrav
  • Studentene skal senest to uker før praksisstart levere en søknad til fagseksjon om godkjenning av praksis og praksissted. Se reglement for nærmere beskrivelse.
  • Studentene skal i løpet av de første to ukene av praksisperioden levere en oversikt over arbeidsoppgaver de skal gjennomføre under praksisarbeidet

Eksamensform

Eksamen består av følgende elementer:

  • Bacheloroppgave som tar utgangspunkt i en problemstilling som direkte eller indirekte er knyttet til praksis.
  • Refleksjonsnotat hvor studenten reflekterer over egne praksiserfaringer.
  • Muntlig eksamen som tar utgangspunkt i bacheloroppgaven, sluttattest og tilbakemelding fra praksisstedet. Muntlig kan være justerende for karakteren.

Oppgaven kan skrives i fellesskap av to (eller flere) studenter. Ved samskriving skal det gjøres rede for fordelingen av arbeidet og hvordan samarbeidet har fungert. Det blir gitt en felles karakter på oppgaven, som kan justeres ved muntlig for hver enkelt av kandidatene. Refleksjonsnotatet som skal leveres sammen med oppgaven skal imidlertid skrives individuelt. Det anbefales at studenter som ønsker å samskrive tar kontakt med seksjonsleder for rådgiving.

Det er anledning til å levere BA-oppgaven tre ganger i året - i mai, september og desember.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L