Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > KPL2004/2 Festivaler

Festivaler

Back Tilbake
Kode
KPL2004/2
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
2 halvdel av semesteret
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Johan Fredrik Urnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet festivaler gir studentene innsikt i fenomenet festival i et samfunnsfaglig, kulturteoretisk og praktisk perspektiv, og skal bidra til et profesjonelt forhold til produksjon og gjennomføring av festivaler og evenementer.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

  • forstå, beskrive og analysere fenomenet festivaler i et historisk, kulturteoretisk og samfunnsfaglig perspektiv – nasjonalt og internasjonalt.
  • forstå og gjøre rede for festivalenes plass i kulturpolitikk og -forvaltning og ha kunnskap om relevante finansierings- og støtteordninger
  • forholde seg profesjonelt til prosesser og roller knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av festivaler og evenementer, samt kommunikasjonen rundt dette
  • være fortrolige med regelverk og rutiner av relevans for festivalfeltet (HMS, kontrakter, avgiftsregler, regnskap/revisjon etc), og ha et bevisst forhold til festivalarrangørers ansvar på disse områdene

Undervisnings- og læringsmetode

Foruten forelesninger og seminarer vil det bli organisert workshops med praksisrelaterte oppgaver.


Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper
KPL1007 Prosjekt, organisering og marked og KPL1008 Kulturpolitikk- og økonomi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelseArbeidskrav

Obligatorisk gruppeinnlevering


Eksamensform

4 timers skoleeksamen Erstatter
Festivaler på 15 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L