Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > FIF3008/2 Film- og fjernsynshistoriens historiografi

Film- og fjernsynshistoriens historiografi

Back Tilbake
Kode
FIF3008/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Anders Diesen og Tore Helseth
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Filmens og fjernsynets historie er etter hvert veldokumentert gjennom tallrike bøker, artikler, filmer og fjernsynsprogram. Å skrive de levende bildenes historie har derfor også en historie. Studiet av denne historien kan gi et spennende innblikk i hvordan man til ulike tider har sett på disse mediene som kulturelle fenomen og estetisk uttrykk, som folkeopplysning eller underholdningsindustri. Det gir også muligheter til å studere hvordan mediehistoriefaget som akademisk disiplin har utviklet seg, fagets teori, metode og praksis, kort sagt dets historiografi.

Gjennom film- og fjernsynshistorien har de levende bilders historikere hatt ulike innfallsvinkler, fokus og forklaringsmodeller. Historiske framstillinger preges gjerne av den historiske kontekst de har blitt til i, og emnet vil fokusere på hvordan vekslende mediehistorisk teori og praksis er et uttrykk for nettopp dette.

Kurset inneholder et skriveseminar hvor studentene under veiledning arbeider i grupper med et tema fra den norske film- eller fjernsynshistorien.

Kurset forutsetter grunnleggende film- og fjernsynshistoriske kunnskaper.


Læringsutbytte

Gjennom kurset skal studenten:

  • tilegne seg kunnskap om generell historisk metode
  • få innsikt i film- og fjernsynshistoriens historiografi, det vil si hvordan disse historiene har vært skrevet og hvorfor de har vært skrevet på akkurat denne måten.
  • lære om ulike innfallsvinkler og forklaringsmodeller for mediehistorisk forskning.
  • kunne anvende denne kompetansen i egen film- og fjernsynshistorisk forskning.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminarframlegg.


Emne er obligatorisk for

Master i film- og fjernsynsvitenskapArbeidskrav

Øvingsoppgave med innlevering.


Eksamensform

Hjemmeeksamen (3500-4000 ord).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L