Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > 1EXFAC1/1 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode

Back Tilbake
Kode
1EXFAC1/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Stefan Valdemar Snævarr
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Facultatum I (Ex.fac.I) er et emne på 5 stp, og er en del av Internasjonale studier med historie, og Film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.

Emnet er en grunnleggende innføring i generell vitenskapsteori, og skal presentere noen av de mest sentrale begreper og posisjoner som kjennetegner grunnlagsproblematikkene ved natur-, samfunns- og menneskevitenskapene.

Bredden i de vitenskapelige områdene som drøftes, sikres ved å behandle henholdsvis de hypotetisk-deduktive og de fortolkende vitenskapene for seg.


Læringsutbytte

Faglig kunnskap

  • Studentene skal kjenne grunnleggende trekk ved vitenskapelig arbeid og vitenskapelig kunnskap. Dette omfatter en del sentrale problemer ved vitenskapelig arbeid.
  • Studentene skal bli fortrolige med ulike former for vitenskapelig kunnskap.

Kompetanse

  • Studentene skal kunne identifisere og reflektere over de vitenskapshistoriske og – filosofiske tema som reiser seg omkring vitenskap og metodevalg.
  • De skal også bevisstgjøres de etiske reglene som konstituerer forskning.

Ferdigheter

  • Studentene skal være i stand til å reflektere kritisk rundt gyldigheten av vitenskapelig kunnskap, og rundt forskningsprosessen som leder opp til slik kunnskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og obligatoriske arbeidskrav.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i internasjonale studier med historieArbeidskrav

Studentene må få godkjent 1 arbeidskrav.


Eksamensform

Skoleeksamen, 4 timersErstatter
Tidligere versjon av 1exfac1/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L