Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PED1010/1 Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk

Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk

Back Tilbake
Kode
PED1010/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum PED  er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelorstudiet i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

 • Filosofi- og vitenskapshistorie. Denne delen omhandler grunnleggende tematikker i vestlig filosofihistorie, med spesiell vekt på problemstillinger tilknyttet pedagogisk filosofi.
 • Språk og argumentasjon. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i deskriptiv og normativ argumentasjon. Fokus rettes mot eksempler på pedagogisk relevante problemstillinger, som læring, skolepolitikk, nasjonale prøver, o.a.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:

 • ha grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens historie. Disse omfatter, men er ikke begrenset til,
  • hovedidéer i ontologi, metafysikk, epistemologi, estetikk og etikk fra antikken til opplysningstiden, og
  • utvalgte tema fra pedagogisk filosofi.
 • ha videreutviklet ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på
  • språk- og tekstforståelse, og
  • egen skriftlig framstilling og argumentasjon.
 • kjenne grunnleggende regler for siteringer og referanser i vitenskapelige tekster, og prinsipper for kildekritikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum ped. vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, og obligatoriske skriftlige innleveringer.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikkArbeidskrav

1) En individuell flervalgsprøve i Kurs 1.

2) Et godkjent utkast til eksamensessay i Kurs 1.

3) To godkjente innleveringer i Kurs 2 (individuelt eller i gruppe).


Eksamensform

Hjemmeeksamen, med to essays fra hhv Filosofihistorie og Språk og argumentasjon.

Begge deler må være bestått for å kunne få en sluttkarakter på E eller bedre.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Overlapp

Emnet PED1010/1 overlapper med emnet 2EXPH/1 Examen philosophicum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L