Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR2002/2 Fysisk aktivitet og helse II

Fysisk aktivitet og helse II

Back Tilbake
Kode
IDR2002/2
Studiepoeng
20
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Eirik Grindaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom emnet skal studenten gis innsikt i problemstillinger, teori, og forskning som ligger til grunn for valg av aktivitetsformer, treningsmetoder og dosering i forhold til forebygging og behandling av livsstilssykdommer. Emnet skal videreutvikle studentens evne til å kunne planlegge og gjennomføre tilpasset trening for ulike målgrupper (se forkunnskapskrav). Motivasjonspsykologi har en sentral plass i emnet som verktøy for veiledning i forhold til livsstilsendringer. Emnet skal også gi en grunnleggende innføring i hvordan ernæring kan bidra til å forebygge og behandle livsstilssykdommer 


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Ut fra kunnskap om patologi, menneskets fysiologi og treningsfysiologi kan vurdere og bedømme hvordan fysisk aktivitet kan brukes som forebyggende og behandlende middel for følgende sykdommer og tilstander:
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Diabetes type 1 og 2
  • Overvekt og fedme
  • Metabolsk syndrom
  • Kreft
  • Psykiske lidelser 
 • Kunne gjøre rede for generelle aldringsprosesser, sykdommer som rammer eldre og betydningen av fysisk aktivitet for denne aldersgruppen
 • Kunne gjøre rede for betydningen av fysisk aktivitet i forbindelse med graviditet
 • Ernæring:
  • Kunne gjøre rede for sentrale ernæringsanbefalinger  
  • Kunne gjøre rede for funksjon, behov og gode kilder til de ulike næringsstoffer i det norske kosthold
  • Kjenne til ernærings betydning for å forebygge og behandle livsstilssykdommer 
 • Motivasjonspsykologi:
  • Kjenne til grunnleggende prinsipper og verktøy for lærings- og motivasjonspsykologi
  • Gjøre rede for sentrale modeller/teorier for å påvirke fysisk aktivitetsvaner, og ha forståelse for hvordan dette kan brukes i praktisk arbeid

Ferdigheter

 • Kan anvende treningsmetoder, aktivitetsformer og dosering for å forebygge og behandle livsstilssykdommer for ulike målgrupper, samt vurdere spesifikke hensyn 
 • Kan planlegge og gjennomføre tilpasset trening for personer og grupper med nevnte sykdommer og tilstander  
 • Kan planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler med personer som ønsker å endre sine aktivitetsvaner og livsstil for øvrig  
 • Kan anvende egnede verktøy for kostholdsregistrering

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminar, veiledning, gruppearbeid, caseoppgaver, ferdighetstrening og praksisarbeid. Krav om minst 80 % oppmøte i de undervisningstimer som defineres som obligatoriske.


Forkunnskapskrav

IDR 1008 Fysisk aktivitet og helse I.

Anbefalte forkunnskapskrav:

IDR2005 Humanfysiologi, IDR2004 Arbeidsfysiologisk metode og statistikk og IDR1005 Treningsveileder med praksis.

Emne er obligatorisk for

Ba idrettArbeidskrav

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre arbeidskrav med både teoretisk og praktisk tilnærming. Arbeidskravene vurderes til godkjent eller ikke godkjent, og alle arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Følgende arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Gruppeinstruktør for ulike målgrupper
 • Caseoppgaver
 • Veiledningskurs i motivasjonspsykologi
 • Kostholdsregistrering 

Eksamensform

Individuell praktisk- metodisk og muntlig eksamen. Inkluderer planlegging og gjennomføring av praktisk treningsøkt, med påfølgende muntlig eksaminasjon.

Fastsettelse av karakter: Karakter blir satt ut fra et helhetsinntrykk av to deler, der del 1 er plan, gjennomføring og utspørring i praktisk økt, og del 2 er en utspørring i emnet generelt. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L